Forside billede fælles foto

Ledøje-Smørum Kunstforening 1989-2020

Af Karen Roswall, Smørumnedre, som også har fotograferet

Det startede alt sammen med….

Den 23. oktober 1989 indkaldte Hans G. Christensen fra Ledøje til møde på Smørum Gamle Skole med henblik på at skabe en kunstforening. Der blev etableret en bestyrelse med Hans som formand. En post han bestred i 10 år. Målet var at arrangere foredrag om kunst og besøg på maleriudstillinger samt give interesserede medlemmer lejlighed til at tegne og male under kyndige vejledning. Hvad har dette ikke udviklet sig til gennem årene?

I sensommeren 1989 satte Hans G. Christensen, Ledøje, en annonce i lokalavisen, hvor han efterlyste kunstinteresserede, som kunne tænke sig at være med til at starte en kunstsammenslutning i Ledøje-Smørum Kommune. Ved det indledende møde i Smørum Gamle Skole i Smørumovre mødte 20 personer op, og det blev aftalt at holde en stiftende generalforsamling den 23. oktober 1989. Her blev det besluttet, at den nye forenings navn skulle være Ledøje-Smørum Kunstgruppe, og at dens formål var at fremme interessen for kunst primært i lokalområdet gennem kreative og kulturelle tilbud.


En vanskelig start

Vi havde ingen faste lokaler at være i, så vi brugte skolelokaler og Den Gamle Skole i Smørumovre til at mødes i, og alle vores ting stod opmagasineret i en garage. Hver gang vi afholdt møder, kurser eller udstillinger, kørte vi rundt med biler fulde af de ting, der skulle bruges.

De første kunstudstillinger blev afholdt på biblioteket på Boesagerskolen og senere i Konfirmanthuset. I 1992 afholdt vi for første gang borgernes egen kunstudstilling i Konfirmanthuset. Vi inviterede udøvende kunstnere i hele kommunen til at udstille. Alle opslagstavlerne til ophængning af billederne hentede vi på en skole i Rødovre.


I 1993 blev det på generalforsamlingen besluttet at ændre foreningens navn til det nuværende Ledøje-Smørum Kunstforening i håb om at få flere medlemmer. Samme år fik vi lokaler i Ledøje Skole, og det blev lettere at afholde kurser, foredrag og udstillinger, da alt nu var under samme tag.

Lokale kunstudstillinger

Noget nyt måtte prøves, så vi startede i foråret 1993 med at få skoler og børneinstitutioner til at lave børnekunstudstillinger på skift på de fire skoler i kommunen. Det var festligt med masser af børn, masser af kunst i alle hjørner af skolerne og med musik og optrædende. Dette sluttede i 2010, da skolerne ikke kunne slutte op om det mere, dog afholdt vi i 2014 en børnekunstudstilling i Ledøje-Smørum Kulturhus.


Desuden har vi haft ”Hele kommunen Maler” første gang på P-pladsen ved Boesagerskolen i juni 1993, senere ved gadekæret i Ledøje og ved gadekæret i Smørumnedre.


Da kulturhuset blev bygget i 1999, blev Kunstforeningen bedt om at lave en kunstudstilling til indvielse af huset. Siden da har Ledøje-Smørum Kunstforening afholdt kunstudstillinger her forår og efterår, både med kendte og ukendte kunstnere fra ind- og udland, og altid med fernisering, musik og gratis adgang.


Under alle vores udstillinger afholder vi forskellige events, for eksempel har der været Boyes Auktioner, mannequinopvisning, musik ved Mik Schack, foredrag, croquistegning og koncerter.


Ud at se kunst

I 1994 startede vi med at tage på ekskursioner til kunstmuseer på Sjælland, Fyn og i Malmø, og i 1996 udvidede vi med weekendture i Danmark. Første tur gik til Skagen og siden til kunstmuseer og gallerier rundt omkring i hele Danmark og i Oslo. Desuden arrangerede vi kreative weekender i kommunens hus i Stavsnäs i Sverige.

Dette gav os blod på tanden, og i 1997 tog vi for første gang på en otte dage lang rejse til udlandet. Vi startede med at rejse til Rom, og siden har vi hvert år været på rejser til bl.a. Sankt Petersborg samt de fleste hovedstæder i Europa, hvor vi har set alle de store og mange små kunstmuseer. Der er desuden altid blevet suppleret med andre kulturelle oplevelser som f.eks. opera, shows eller koncerter. I Wien var vi i Musikverein, hvor vi så og hørte dejlig wienermusik. I 2019 gik turen til Stockholm. Her i 2020 var der planlagt en tur til Oslo for bl.a. at besøge det nye Munchmuseum, men på grund af COVID-19 blev denne tur udsat til 2021.

Vågen by

I 1998 var Ledøje-Smørum Kunstforening initiativtager og primus motor i det store fælles foreningsarrangement ”Vågen by”, en pendant til Københavns Kulturnat, hvor alle kommunens foreninger havde en stand i idrætshallen. Her var der også lokale musikere, der spillede, og med Ottes Busser kunne man køre gratis rundt i hele Ledøje-Smørum Kommune og besøge alle foreninger i deres respektive lokaler. Natten sluttede med fyrværkeri ved idrætshallen og med gudstjeneste i Ledøje Kirke. Afslutningsvis blev der sat levende lys til søs i Ledøje Gadekær. For dette høstede vi stor anerkendelse. Jessie Seehuusen modtog Ledøje-Smørum kommunes lederpris for dette projekt. ”Vågen by” blev afholdt sidste gang i 2004.


Humlebien

Et nyt projekt blev ”Humlebien” i 2004. Med økonomisk hjælp fra Ledøje-Smørum Kommune udsmykkede vi Byparken bag Kulturhuset med LandArt. Til LandArt bruges naturens egne materialer, og det holder så længe det kan. Vi brugte ca. to måneder på at lave 18 skulpturer i træ og sten. I dag står der kun to mænd lavet af lygtepæle og to sten med indhugget tekst tilbage. Den ene af stenene er Smørumnedres dåbsattest, med en tekst, der henviser til den skriftlige kilde fra 1085, hvor landsbyen nævnes første gang. Den anden bevarede sten er Humlebistenen til minde om udsmykningen af Byparken og ”Vågen By”.

Dette gav os blod på tanden, og i 1997 tog vi for første gang på en otte dage lang rejse til udlandet. Vi startede med at rejse til Rom, og siden har vi hvert år været på rejser til bl.a. Sankt Petersborg samt de fleste hovedstæder i Europa, hvor vi har set alle de store og mange små kunstmuseer. Der er desuden altid blevet suppleret med andre kulturelle oplevelser som f.eks. opera, shows eller koncerter. I Wien var vi i Musikverein, hvor vi så og hørte dejlig wienermusik. I 2019 gik turen til Stockholm. Her i 2020 var der planlagt en tur til Oslo for bl.a. at besøge det nye Munchmuseum, men på grund af COVID-19 blev denne tur udsat til 2021.


Under Birken

Vi havde nu efterhånden så mange medlemmer, at lokalerne i Ledøje Skole blev alt for trange. Desuden delte vi dem med en børneinstitution. Det bevirkede, at vi efterhånden næsten kun kunne bruge et par små lokaler på første sal til opbevaring af alle vores materialer. Endelig i 2009 fik vi vores store ønske opfyldt. Vi fik vores eget lokale under Boesagerskolen. Lokalet fik navnet ”Under Birken”, da der stod et stort flot birketræ ved trappen.

Med lidt ombygning, masser af maling og ved mange medlemmers hjælp fik vi nogle dejlige lokaler. Via donationer fik vi brugte møbler af alle slags fra nær og fjern, så vi nu kunne indrette et lokale til malerværksted og bibliotek. Senere indrettede vi tekstil- og glasværksted. Efter nogle år fik vi lokalet ved siden af, og med hjælp fra Nordea og tilskud fra kommunen fik vi indrettet et dejligt lerværksted her. De mange nye muligheder betød, at vi fik flere kreative medlemmer, og p.t. er der ca. 60 udøvende medlemmer.


I 2010 holdt Egedal Kulturnat. Her deltog vi med åbent hus Under Birken. Der var foredrag, kaffe samt musik, og medlemmerne viste, hvad der blev arbejdet med i Kunstforeningen.

Medlemmernes Kunstudstilling

I 2013 besluttede vi at ændre ”Borgernes egen Kunstudstilling” til at være ”Medlemmernes Kunstudstilling”. Dels var det efter kommune-sammenlægningen blevet alt for omfattende at skulle tilbyde alle borgere at udstille, og dels var vores medlemmers egen kunst både meget varieret og på et højt niveau. Det blev en stor og velbesøgt udstilling, som nu er gentages hvert andet år.


Samme år startede vi på ”Mal med Morfar” et efterårsferiekursus, hvor bedsteforældre og børnebørn maler sammen på et stort fælles maleri. Malerierne udstilles på vores ”Efterårsudstillinger”. I 2018 startede vi et tilsvarende kursus for bedsteforældre og børnebørn i vinterferien. Her bliver der arbejdet med ler, og kurset går under navnet ”Modeler med Mormor”.

Vigtige jubilæer

I 2018 markerede Ledøje-Smørum Kunstforening, at den havde haft til huse Under Birken i 10 år. I den anledning blev der holdt åbent hus, hvor det var muligt at prøve alle værkstederne, og bagefter var der fest for medlemmerne. Desuden blev muren ved nedgangen til Under Birken udsmykket, og medlemmerne malede opgangen til stuen med kunst i ”Hundertwassers streg”. Kunstforeningen fejrede foreningens 30-års jubilæum i 2019, og i den anledning ønskede medlemmerne at lave ”Kunst i det offentlige rum”. I løbet af det næste år skal 30 kunstgenstande udsmykke Ledøje-Smørum området. Nogle af genstandene er sat op, og nogle er desværre også pillet ned igen af ukendte personer.

Kreative dage

I samarbejde med Smørum Bibliotek har vi lavet kreative dage for børn, og i samarbejde med Egedal Kommune har vi gennem en årrække haft sommerferiekurser ”I Picassos fodspor” for unge.


Gennem årene har vi arrangeret mange kurser, og det gør vi stadigvæk. Det er f.eks. kursus i kalkmaling, silkemaling, tegning, akvarel- og akrylmaling, croquis med blyant og ler, tekstil, keramik, bronze, filtning og decoupage. Desuden har vi afholdt mange temaaftener med foredrag om kunst og kunstnere. Vi har besøgt de nyeste udstillinger på de nærliggende kunstmuseer ofte med guide. De sidste nye tiltag er ”mandemaling” for en gruppe bestående af mænd, malerkurser, der løber over længere tid, og sommerhøjskole med maling og museumsbesøg.

Julefrokosten er vigtig

En fast juletradition har været et museumsbesøg med efterfølgende julefrokost med god mad og hyggeligt samvær den første søndag i december.


Ved besøg på kunstmuseer eller hos kunstnere samt i forbindelse med vores egne udstillinger indkøbes kunstværker, som udloddes til medlemmerne ved årets generalforsamling.


For tiden har foreningen ca. 200 medlemmer. Man er altid velkommen til at kigge ned i vores klublokaler Under Birken for at se, hvad vi laver. Adressen er Flodvej 89E, 2765 Smørum. Vi har åbent mange af ugens dage, se LINK MANGLER. Her bliver der malet, lavet glas, ler og tekstil under kyndig vejledning.